Uslovi korišćenja 

Poštovani posetioci / kupci:
U nastavku teksta definisani su uslovi korišćenja koja podrazumevaju pravila pri kupovini kojim obezbeđujemo visok kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca. Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao, odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013) i zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), naša firma posluje prema sledećim odredbama:

 Opšti uslovi 

Nakon prijema narudžbine putem sajta, u obavezi smo da telefonskim putem izvršimo potvrdu narudžbine.
Paket bez direktne potvrde narudžbine telefonskim putem može biti poslat samo u slučajevima naših redovnih kupaca koji nisu fizička lica i kada se celokupna konverzacija obavlja putem elektronske pošte a uplata narudžbina se vrši putem računa.
Naša obaveza je da naručeni proizvodi budu isporučeni u ispravnom stanju, sa karakteristikama opisanim na stranici proizvoda i u predviđenom roku.
U slučaju bilo kakve promene, dužni smo da kupca o tome obavestimo prilikom telefonske potvrde narudžbe.
Sve eventualne promene, osim promena vezanih za isporuku paketa, ne odnose se na potvrđene narudžbine.
Ukupna cena proizvoda sa dostavom data je u cenovniku na ovom linku.

 Načini plaćanja: 

Gotovinski (POUZEĆEM)
U slučaju gotovinskog plaćanja nakon potvrde narudžbine roba će Vam biti poslata nekom od kurirskih službi, a Vi ćete je platiti kuriru prilikom preuzimanja. Ukupnu sumu (otkup+poštarina) plaćate po našem cenovniku koji možete pričitati ovde.

Uplatnica
Plaćanje uplatnicom podrazumeva da narudžbinu možete platiti direktnom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na uplatnici dobićete putem e-maila neposredno nakon potvrde narudžbine od strane našeg distributera. Po evidentiranju Vaše uplate, roba se šalje na izabranu adresu isporuke. Ukupnu sumu (otkup+poštarina) plaćate po našem cenovniku koji možete pričitati ovde.

Nalog za prenos (Virmansko plaćanje)
Ukoliko ste pravno lice ili korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a), uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na nalogu za prenos dobijate putem e-maila od strane našeg distributera nakon potvrde narudžbine. Po evidentiranju Vaše uplate, roba se šalje na izabranu adresu koju Vi izaberete kao kupac. Ukupnu sumu (otkup+poštarina) plaćate po našem cenovniku koji možete pričitati ovde.

 Kako se vrši isporuka? 

Isporuka se vrši putem jedne od kurirskih službi, na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja. Ukoliko prilikom isporuke ne budete kod kuće, dobićete obaveštenje da Vas paket čeka kod kurira ili ćete biti pozvani na Vaš mobilni telefon. U tom slučaju Vas molimo da ga što pre preuzmete, jer će kuriri paket automatski vratiti u naš prodajni objekat posle 2 dana stajanja.

 Koji je rok isporuke? 

Najčešće se porudžbine isporučuju u roku od 3 radna dana po potvrdi narudžbine. U slučaju da proizvoda trenutno nema na stanju o roku isporuke bićete obavešteni telefonskim putem ili putem e-mail adrese koju ste naveli na obrascu za naručivanje.

 Obaveštenje o postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe 

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njenim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
Garantujemo za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.
U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti robu nam možete vratiti.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Obaveštenje o načinu izjavljivanja reklamacije 

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

- telefonom na broj 023/530-511
- pismenim putem na adresu Iron Sport doo, Ive Andrića 48, 23000 Zrenjanin
- elektronskim putem na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. odnosno na trajnom nosaču zapisa
Lice zaduženo za reklamacije je Tot Željko 063/521-435
Uz reklamaciju potrebno je da dostavite račun na uvid ili drugi dokaza o kupovini (kopija računa)
Nakon prijema reklamacije o prijemu iste obavestićemo Vas pisanom potvrdom ili elektronskim putem, pri čemu ćete biti obavešteni o broju pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem dobićete odgovor na izjavljenu reklamaciju. Odgovor sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
Uz Vašu saglasnost postupićemo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.
Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestićemo Vas uz navođenje roka u kome je reklamaciju moguće rešiti, uz Vašu saglasnost, i evidentiranje u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost da nam dostavite ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 Reklamacije na oštećenja u transportu 

Sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe. Ukoliko uočite oštećenje paketa :

Nemojte potpisati prijem pošiljke.
Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.
Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu, dobili ste proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu, dobili ste oštećen ili neispravan proizvod sačuvajte originalnu ambalažu, uslikajte proizvod i kontaktirajte nas putem maila ili telefonom.

 Pravo potrošača na odustanak od ugovora 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.
Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

 Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili od ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija (Sl. glasnik RS br. 21/2015) 

Pravilnik o obliku i sadrzini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu i ugovora koji se zakljucuje izvan poslovnih prostorija 1

 POVRAĆAJ NOVCA 

Po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, kupcu će se izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.
U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

 Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora 

U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na adresu distributera koji Vam je robu dostavio.

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

Dužni ste da nam robu vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak ( Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupac snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom.

Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen nakon prijema robe.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno

 Izuzeci od prava na odustanak od ugovora 

Isporuka robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak

Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane

Isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja

Isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom

Ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;

Usluge transporta robe

 Privatnost podataka 

Za uspešnu obradu Vaše narudžbine potrebni su nam: ako ste pravno lice: naziv Vaše firme, ime i prezime kontakt osobe i mobilni telefon, adresa, PIB, MAT. BROJ, e-mail, adresa isporuke robe..., ako ste fizičko lice: ime i prezime, mesto, adresa i mobilni telefon (e-mail adresa po potrebi).

Ovi podaci su nam potrebni da Vam isporučimo željenu robu, da stupimo u kontakt sa Vama, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. Smatra se da kupci (bilo da su pravna ili fizička lica) prilikom davanja svojih podataka u cilju kupovine, informisanja i prijema robe automatski daju i saglasnost i dozvolu da se ti podaci koriste radi obavljanja kupoprodajne transakcije.

Izjava kupca koji je dao saglasnost i dozvolu prilikom ostavljanja svojih podataka u cilju obavljanja transakcije glasi: "Saglasan sam i dajem dozvolu da se moji podaci koje sam ostavio koriste za obavljanje transakcije". Kupac koji ne želi da daje saglasnost i dozvolu o korišćenju podataka u cilju obavljanja kupoprodajne transakcije neka nas ne kontaktira i neka ne ostavlja svoje podatke.

Smatramo da je saglasnost i davanje dozvole o korišćenju podataka u cilju obavljanja kupoprodajne transakcije nastala samim ostavljanjem podataka od strane kupca. U slučajevima kada kupac odustane od transakcije ili se kupoprodaja ne realizuje njegovi podaci se više neće koriste.

Napominjemo da od kupaca tražimo samo onaj minimum podataka potreban za obavljanje transakcije i ništa više od toga. Podaci se sem za svrhu obavljanja transakcije neće koristiti.

Za servis e-mail novosti i obaveštenja, potrebna nam je Vaša e-mail adresa i vaša saglasnost.

Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete ispisati i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.

Naša je obaveza da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

 Saglasnost i promene uslova 

Korišćenje naših korisničkih servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim uslovima i pravima na ovoj strani.
Vi se obavezujete da ćete se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i važe za narudžbine nastale nakon tog momenta.

 DEKLARACIJE PROIZVODA I BAR KODOVI 

Trudili smo se da što je moguće bolje prikažemo i opišemo artikle koje nudimo na sajtu www.iron.rs. Pored svakog artikla smo se potrudili da jasno istaknemo opis i cenu, kao i cenu dostave artikala. Za brzi uvid u deklaracije i bar kodove svih proizvoda kliknite ovde 👈 
* Ukoliko koristite pretraživače Google Chrome ili Opera, PDF fajl će Vam biti ontvoren u novoj kartici. Ako koristite Firefox Mozilla ili Internet Explorer, fajl će biti snimljen na Vaš uređaj (downloaded).

povratak-na-pocetnu-shop